عنوان
دوره آموزش زبان سی پ پ - سطح متوسط (دوشنبه، 15 آذر ماه، 1395)
کرک پسورد (، -78 فروردين ماه، -621)
دانلود کالی 2 (، -78 فروردين ماه، -621)
آپدیت کالی به نسخه جدید کالی 2 (، -78 فروردين ماه، -621)
همه چیز در مورد کالی 2 (، -78 فروردين ماه، -621)
سوء استفاده از api سیستم هدف با railgun (، -78 فروردين ماه، -621)
دوره تست نفوذ توسط کالی (، -78 فروردين ماه، -621)
دوره کرک پسورد wifi ( کلید های wep,wpa,wpa2 ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت :بخش 19 ( حملات در دنیایه واقعی ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت:بخش 18 ( حملات مبتنی بر افزونه های فایرفاکس) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت:17 ( شناساسیی سیستم های الوده به Meterpreter) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت:بخش 16 ( ساخت محیط تست انتی ویروس -2) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت: بخش 15 ( ساخت آزمایشگاه تست انتی ویروس ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت: بخش 14 ( دور زدن انتی ویروس ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت: بخش سیزدهم ( پاک کردن رد پا ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت:بخش دوازدهم ( Port Forwarding) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت: بخش یازدهم ( کنترل مسیر اطلاعات ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت: بخش دهم ( دور زدن فایروالها ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت : بخش نهم ( دربهای پشتی قابل اجرا ) (، -78 فروردين ماه، -621)
متاسپلویت:بخش هشتم (بک دور) (، -78 فروردين ماه، -621)