تاریخ : ، -78 فروردين ماه، -621
موضوع : شروع

آپدیت کالی به نسخه جدید کالی 2

اگر دارای نسخه ی قدیمی این توزیع هستید کافیست مخازن زیر را در فایل مخازن به آدرس “/etc/apt/sources.list/”اضافه کنید:

 

deb http://http.kali.org/kali sana main non-free contrib
deb http://security.kali.org/kali-security/ sana/updates main contrib non-free

حال در ترمینال دستورات زیر را به ترتیب اضافه کنید :

apt-get update
apt-get dist-upgrade .
reboot
اموزش اپدیت کالی به کالی 2

منبع این مقاله : :مرجع فارسی بک ترک و کالی
آدرس این مطلب : http://bt-linux.ir/61/آپدیت-کالی-به-نسخه-جدید-کالی-2/